نت شکن : محاسبه رایگان شبا
نت شکن

نت شکن

آخرین فیلتر شکن (اینترنت برای همه یا هیچ‌کس)

محاسبه رایگان شبا

محاسبه  کد شبا تمامی بانک‌ها با یک کلیک
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای است 24 رقمی مطابق با استاندارد ISO-13616 که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند.
آشنایان و طرف‌های تجاری شما با استفاده از «شبا» می‌توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
در این بخش می‌توانید با وارد کردن شماره حساب بانکی شماره شبای مربوط به آن را دریافت کنید.

در این بخش میتوانید شماره شبا بانک پارسیان و سایر بانک‌ها را محاسبه نمایید.

درباره بانک پارسیان:

بانک پارسیان به‌صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیردولتی و در مرداد 1380، نسبت به انجام پذیره‌نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام کرد و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک به در تاریخ 1380/06/15 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران در مورخ 26 شهریورماه 1380 مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت داشت. و ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفندماه 1380 آغاز شد.
 
در وب‌سایت بانک پارسیان اهداف آن به شرح زیر تعریف‌شده است:
«توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع، به‌ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با فراهم آوردن امکانات، تسهیلات و تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین، همچنین تأمین مالی برای زیر بخش‌های ساخت، تجارت، مصرف»