نت شکن : محاسبه رایگان شبا
نت شکن

نت شکن

آخرین فیلتر شکن (اینترنت برای همه یا هیچ‌کس)

محاسبه رایگان شبا

محاسبه  کد شبا تمامی بانک‌ها با یک کلیک
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای است 24 رقمی مطابق با استاندارد ISO-13616 که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند.
آشنایان و طرف‌های تجاری شما با استفاده از «شبا» می‌توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
در این بخش می‌توانید با وارد کردن شماره حساب بانکی شماره شبای مربوط به آن را دریافت کنید.

در این بخش میتوانید شماره شبا موسسه اعتباری نور و سایر بانک‌ها را محاسبه نمایید.

درباره موسسه اعتباری نور:

موسسهٔ اعتباری نور در سال 1391 و با ادغام سه موسسهٔ مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد، ریحانه‌گستر مشیز و کارسازان آینده شکل گرفت.
در 22 فروردین 1394 مجوز تاسیس موسسهٔ اعتباری نور از سوی بانک مرکزی صادر شد. پس از آن در تاریخ 18 اردیبهشت 1394 این موسسه به ثبت شرکت‌ها رسید و نهایتا در تاریخ 11 تیر ماه 1394 مجوز نهایی موسسهٔ اعتباری نور به امضای ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسید.