نت شکن : محاسبه رایگان شبا
نت شکن

نت شکن

آخرین فیلتر شکن (اینترنت برای همه یا هیچ‌کس)

محاسبه رایگان شبا

محاسبه  کد شبا تمامی بانک‌ها با یک کلیک
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای است 24 رقمی مطابق با استاندارد ISO-13616 که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند.
آشنایان و طرف‌های تجاری شما با استفاده از «شبا» می‌توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
در این بخش می‌توانید با وارد کردن شماره حساب بانکی شماره شبای مربوط به آن را دریافت کنید.

درباره موسسه اعتباری کوثر:

موسسه مالی کوثر این مؤسسه وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
افتتاح اولین شعبه صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه کوثر در سال 1387 و اخذ موافقت اصولی موسسه اعتباری از بانک مرکزی در تاریخ 88/9/2 صورت گرفت.
در سال 1389 بر اساس تصمیم موسسین به توسعه فعالیت از صندوق قرض‌الحسنه به موسسه اعتباری انجام شد و اولین شعبه موسسه اعتباری کوثر در سال 1390افتتاح شد.
اخذ مجوز پذیره نویسی سهام موسسه از بانک مرکزی در تاریخ 91/4/13 انجام و درنهایت افزایش شعب موسسه به تعداد 350 شعبه در سراسر کشور در سال 1392 بوده است.
این موسسه از 93/2/17 شبکه بانکی شتاب اتصال یافت.