نت شکن : محاسبه رایگان شبا
نت شکن

نت شکن

آخرین فیلتر شکن (اینترنت برای همه یا هیچ‌کس)

محاسبه رایگان شبا

محاسبه  کد شبا تمامی بانک‌ها با یک کلیک
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای است 24 رقمی مطابق با استاندارد ISO-13616 که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند.
آشنایان و طرف‌های تجاری شما با استفاده از «شبا» می‌توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
در این بخش می‌توانید با وارد کردن شماره حساب بانکی شماره شبای مربوط به آن را دریافت کنید.

در این بخش میتوانید شماره شبا بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و سایر بانک‌ها را محاسبه نمایید.

درباره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران:

در سال 1386 دولت جمهوری اسلامی ایران به‌منظور آنچه آن را «تحقق اصل مهرورزی و عدالت محوری و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تلاش در راستای خدمت به بندگان خدا از طریق رفع نیازهای اقشار کم‌درآمد جامعه» توصیف می‌کرد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را تأسیس کرد.
این بانک با مشارکت بانک‌های دولتی توسط ریاست محترم جمهوری وقت در مورخ 22/9/1386 افتتاح و با گسترش و توزیع موزون شعب خود در سراسر کشور آغاز به کارکرده است. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با صدور مجوز رسمی بانک مرکزی ج.آ.آ. در تاریخ 6/6/1387 و بر اساس برنامه‌های تدوین‌شده، ضمن انجام امور مربوطه به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در ارتباط با فعالیت‌های حساب قرض‌الحسنه جاری و بانکداری الکترونیکی اقدام می‌کند.
 

وب‌سایت این بانک اهداف تعیین‌شده بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را به شرح زیر عنوان کرده است:
«بهبود شاخص‌های عملکردی مالی کشور درزمینهٔ عقد قرض‌الحسنه
فرهنگ‌سازی سنت پسندیده قرض‌الحسنه
استفاده از فن‌آوری اطلاعات و پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی
استقرار سیستم مدیریت دانش و تبدیل بانک به یک سازمان پیشرو
مدیریت بهینه منابع انسانی شامل
 الف: به‌کارگیری نیروی کارآمد، متخصص و ماهر
 ب: آموزش و ارتقاء دانش و مهارت کارکنان
تنوع در ارائه خدمات بانکی»